Το Kelyfos SYSTEM είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής ανακαίνισης και θερμομόνωσης για υφιστάμενα και νεοαναγειρόμενα κτίρια που καλύπτει τις ανάγκες θερμομόνωσης 100% του κτιρίου. Τοιχοποιία, Δώματα/στέγες και ανοίγματα. Με την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος Kelyfos επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη έως και 55%. Με ευθύνη, επαγγελματισμό και εγγυήσεις κατασκευής προσφέρουμε:

Kelyfos Wall

Το Kelyfos Wall είναι ολοκληρωμένο σύστημα πολλαπλών στρώσεων, εξωτερικής θερμομόνωσης που αξιοποιεί τις θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης XENERGY της εταιρίας DOW  Το Kelyfos Wall είναι πιστοποιημένο σύστημα από τον ΕΟΤΑ (αριθμός πιστοποίησης ΕΤΑ-06/0252) και υπερκαλύπτει έως και 12 φορές τις ελάχιστες απαιτήσεις της ευρωπαικής προδιαγραφής ETAG 2004( για την αξιολόγηση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης στην ευρώπη).

Kelyfos Rooftile

Σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο δωμάτων Kelyfos Rooftile με XENERGY STYROFOAM της DOW. Το Kelyfos Rooftile αποτελεί την άριστη και εύκολη λύση ανεστραμμένης μόνωσης για την θερμομόνωση των δωμάτων, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των απωλειών του κτιρίου, χειμώνα-καλοκαίρι.

Πέραν των θερμομονωτικών ιδιοτήτων, το Kelyfos Rooftile διαθέτει και τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

Προϊόν συνεργασίας των:

Polykem website Dow website Isomat website Alumil website

Για περισσότερες πληρφορίες σχετικά με το KELYFOS επισκεφθείτε τον ιστότοπο του συστήματος: www.kelyfos.eu ή καλέστε μας στο 210 8161878 ή στείλτε μας e-mail kelyfos@polykem.gr / info@kelyfos.eu