ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ CHIMENEA

Προστατέψτε το τζάκι σας με ειδικό πετροβάμβακα chimenea που δεν μυρίζει!

Το τζάκι ως πηγή θερμότητας και θαλπωρής ανέκαθεν είχε τη δική του ξεχωριστή θέση στο σχεδιασμό μιας κατοικίας. Ειδικά το τελευταίο διάστημα που οι τιμές των συμβατικών πηγών ενέργειας (πετρέλαιο, ηλεκτρισμός κ.α.) έχουν αυξητικές τάσεις, όλο και περισσότεροι πλέον χρησιμοποιούν το τζάκι ως βασική πηγή θέρμανσης του χώρου που διαμένουν.

Ανεξαρτήτως τύπου (ενεργειακό, κτιστό κτλ) το τζάκι πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Για τη μόνωση της εστίας προβλέπεται ειδικού τύπου πετροβάμβακας και η Knauf προτείνει τον chimenea S, o οποίος είναι μονωτική πλάκα πετροβάμβακα με αλουμίνιο, ειδική για τζάκια, χωρίς οσμές. Διαθέτει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ: 0.035 W/mK και ανήκει στην κατηγορία ακαυστότητας Α1 (άκαυστο).

Ο πετροβάμβακας chimenea S προσφέρει θερμομόνωση και πυροπροστασία:

-Σε ενεργειακά τζάκια και εστίες κάθε τύπου

-Σε άλλες εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών

Τοποθετείται με την πλευρά του αλουμινίου προς την εστία. Η μόνωση τζακιών με πετροβάμβακα αυξάνει σημαντικά την απόδοση του τζακιού, οδηγώντας την παραγόμενη ενέργεια εκεί που είναι επιθυμητή και προστατεύει τα δομικά στοιχεία που αποτελούν τον εξωτερικό τοίχο του τζακιού.

Η τοποθέτηση του Chimenea S πρέπει να γίνεται σε απόσταση από το τζάκι η οποία ορίζεται από τις οδηγίες του κάθε κατασκευαστή τζακιού.