ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΤΖΑΚΙΩΝ

Στόμιο προσαγωγής αέρα από ανοδιωμένο αλουμίνιο.
Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές θέρμανσης,εξαερισμού και ψύξης. Επίσης διατίθεται και με ντάμπερ.