ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΑΥΓΟΥΛΙΕΡΑ

Η αυγουλιέρα ή αποστραγγιστική μεμβράνη είναι ένα πλαστικό φύλλο με κολουροκωνοειδή εξογκώματα συνήθους ύψους 8m που χρησιμοποιείται για μόνωση – προστασία γύρω από τα τοιχεία υπογείων και πριν από την επίχωση.

Το υλικό της είναι υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), ένα υλικό που είναι εξαιρετικά ανθεκτικό κάτω από το χώμα.
Η κύρια χρήση της είναι η μηχανική προστασία της υπάρχουσας στεγανοποίησης και μπαίνει έτσι ώστε οι τάπες – εξογκώματα να βλέπουν προς τα τοιχεία.
Για να τσεκάρετε την αντοχή και την ποιότητα της αυγουλιέρας, θα πρέπει να πάρετε υπόψη το βάρος της και κυρίως τη θλιπτική της αντοχή.