ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΕΣ

Αυτοκόλλητες ταινίες σύνδεσης (αλουμινίου)
  • Ταινία αλουμινίου αυτοκόλλητη υψηλής ποιότητας για σύνδεση και μόνωση στα σημεία στεγάνωσης των αεραγωγών
  • Εξαιρετική δυνατότητα συγκόλλησης σε διάφορες επιφάνειες
  • Εξωτερική πλευρά από προστατευτικό υλικό το οποίο είναι ανακυκλώσιμο
  • Διατίθεται σε ρολό 50 μέτρων και σε πλάτος 50mm