Είδος Καύσιμο Προϊόν Φωτογραφία
Σόμπες με pellet CALLA STOVE PELLET
Σόμπες με pellet AURORA 10.41KW
Σόμπες με pellet AMBRA STEEL 6.8KW
Σόμπες με ξύλο KRATKI KOZA K10-13KW
Σόμπες με ξύλο KRATKI KOZA K8-9KW
Θέρμανση Θέρμανση ZUZIA PW 19KW
Θέρμανση Θέρμανση AMELIA 25KW
Θέρμανση Θέρμανση OLIWIA 18KW
Θέρμανση Θέρμανση ZUZIA 16KW
Θερμοπομποί Θερμοπομποί Θερμοπομποί – Airlec
Θερμοπομποί Θερμοπομποί Θερμοπομποί – Elnor
Σόμπες με pellet Susy
Λέβητες με ξύλο Hercules U 22 C/D Μαντεμένιος λέβητας στερεών καυσίμων
Σόμπες με ξύλο STROMBOLI sheet metal
Σόμπες με ξύλο RIANO 01 sheet metal