ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΩΝ

‘Ετοιμο πλαστικό παράθυρο με διπλό τζάμι και σίτα.

Διάσταση 18.9×18.9cm

Τοποθετείται στη θέση 1 υαλότουβλου 19x19cm

είτε ανεξάρτητο, σε οποιοδήποτε άνοιγμα τοιχοποιίας

Ετοιμο πλαστικό παράθυρο με διπλό τζάμι και σίτα.
Διάσταση 38.4×18.9cm

Τοποθετείται σε τοίχο από υαλότουβλα, οριζοντίως ή καθέτως στη θέση 2 υαλότουβλων 19x19cm.

είτε σε οποιοδήποτε άνοιγμα τοιχοποιίας

‘Έτοιμο πλαστικό παράθυρο με διπλό τζάμι και σίτα.
Διάσταση 38.4×38.4cm
Τοποθετείται σε τοίχο υαλότουβλων στη θέση 4 υαλότουβλων 19x19cm

είτε σε οποιοδήποτε άνοιγμα τοιχοποιίας