ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ GRANIKOT

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Υψηλής ποιότητας ακρυλικός σοβάς ιδανικός για προσόψεις κτιρίων, ανθεκτικός στις καιρικέςσυνθήκεςμεάριστεςπροστατευτικές ιδιότητεςαπέναντιστην UV ακτινοβολία.Είναι εξαιρετικά συμπαγής, έχει άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία και τη διακόσμηση τόσο εξωτερικών όσο και εσωτερικών επιφανειών (σοβά,σκυρόδεμα,θερμομονωτικάσυστήματαγιατηνπρόσοψη κτιρίων). ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ Οιεπιφάνειεςπρέπειναείναικαθαρές,στεγνέςκαιλείες,χωρίςσκόνη,λάδια ή τυχόνσαθράυλικά και χρώμα. Χρησιμοποιήστε Ακρυλικό στόκο οικοδομών της VITEX ή VISTO της VITEX για να καλύψετε τυχόνρωγμές ή τρύπες. Σενέες επιφάνειεςαπόγύψο, τσιμέντο,μπετόν-σκυρόδεμα, γυψοσανίδες ή επιφάνειες που έχουν προηγουμένως καλυφθεί με πλαστικά χρώματα νερού ή υδροχρώματαεφαρμόστεπριντηνεφαρμογή αστάρινερού GRANIKOTPRIMER. ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ Διατίθεταισελευκή καιδιάφανη βάση,πουμπορούνναχρησιμοποιηθούνγιατηνπαρασκευή απεριορίστου αριθμού αποχρώσεων μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων Colorfull της Vitex. Η λευκή βάση χρησιμοποιείταικαι ως λευκόπροϊόν. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Διαθέσιμοσεσυσκευασίατων25κιλών.