ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ NIDA

NIDA-ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ

Οι γυψοσανίδες Nida δεν συμμορφώνονται απλώς αλλά υπερβαίνουν τα υψηλότερα πρότυπα και τις απαιτήσεις στις κατασκευές της ξηράς δόμησης. Επιπλέον, η Siniat προσφέρει ειδικές γυψοσανίδες σχεδιασμένες να αντέχουν σε σκληρές συνθήκες περιβάλλοντος. Η γκάμα των προϊόντων μας περιλαμβάνει χωρίς να περιορίζεται στα παρακάτω προϊόντα: Nida Standard, Nida Hydro, Nida Flam, nida Hydroflam, Nida Acustic, Nida WAB, Nida Flex, Nida Sonic, Pregybel, Pregy RX, Pregy Feu, Pregyroc Air, LaDura.